Talent- en topsportstatus

Het NOC*NSF kent 3 soorten talentstatussen en 3 soorten topsportstatussen.

Wat zijn statussen en hoe komen deze tot stand?
Sporters die gebruik maken van de door ons geboden voorzieningen en ondersteuning zijn talenten en topsporters die een status bij NOC*NSF genieten. Deze statussen worden afgegeven op basis van vele verschillende criteria waarmee het niveau en de potentie van de sporter door de desbetreffende bond wordt beoordeeld. De statustoekenning verloopt als volgt:

  • NOC*NSF stelt samen met de bonden het talentprofiel op
  • Bonden leveren namen van sporters die aan talentprofiel voldoen
  • Topsport Zaanstad ontvangt van het NOC*NSF lijsten van sporters met een statusTopsport
  • Zaanstad start begeleiding aan de hand van deze gegevens

Wat is een talent?
NOC*NSF kent drie soorten talentstatussen toe aan jonge sporters die gezien leeftijd, trainingsachtergrond en prestatieontwikkeling in aanmerking komen voor één van de statussen. De verschillende talentstatussen zijn:

  • Internationaal Talent (IT)
  • Nationaal Talent (NT)
  • Belofte (B)

Wat is een topsporter?
Als topsporters worden gekenmerkt diegenen die, op senioren niveau, individueel of in ploegverband voldoen aan de prestatienorm om te acteren tijdens een WK, OS of vergelijkbaar toernooi. Deze prestatienorm leidt tot de volgende door NOC*NSF toegekende statussen:

  • A-status (Top-8 van de wereld)
  • B-status (Top-16 van de wereld)
  • HP-status (Verwachte wereldtopper)