Topsportfonds Zaanstad

Het Topsportfonds Zaanstad is een initiatief vanuit de gemeente Zaanstad om het topsportklimaat in Zaanstad te verbeteren.
Topsport Zaanstad zal in samenwerking met het Topsportsfonds de sportverenigingen en individuele sporters ondersteunen om het hoogste nationale niveau in hun sport te bereiken.

De topsportcoördinator zal ondersteund worden door het fonds om het topsportklimaat in Zaanstad te verbeteren. Het fonds zorgt voor het vergroten van het netwerk, door topsport en het bedrijfsleven samen te brengen.
Om optimaal te kunnen presteren is het van groot belang dat alle randvoorwaarden om de sport geregeld zijn. Belangrijk dat het materiaal, de zorg, opleiding van goede kwaliteit is. 
Topsport Zaanstad zal binnen het netwerk daar waar nodig meedenken aan middelen om de sporter te kunnen ondersteunen. Ook zal Topsport Zaanstad de topsportverenigingen in Zaanstad van advies voorzien om een topsportbeleid uit te kunnen voeren en werken aan de talentontwikkeling.
Zo zullen voorzieningen, bedrijven met de sporters en verenigingen gekoppeld worden en zal er een samenwerking ontstaan om topsport mogelijk te maken. 

Het bedrijven van topsport behoeft vaak middelen van hoge kwaliteit en deze zijn kostbaar. Financiële ondersteuning is dan ook een veelgestelde hulpvraag.
De gemeente stelt elk jaar een bedrag ter beschikking. Doel van het fonds is om via sponsoren het budget te vergroten.
Zaanse sporters (individueel/ in teamverband) en verenigingen kunnen financieel worden ondersteund. Zij kunnen een aanvraag doen bij het Topsportfonds. De aanvraag zal dan beoordeeld worden en uiteindelijk besloten worden of en hoeveel er uitgekeerd zal worden.

Informatie over de criteria en aanvraagprocedure wordt gegeven door Topsport Zaanstad. U kunt hiervoor contact opnemen met Maartje Scheepstra.