Onderwijs en Sport

Sporten op hoog niveau vergt veel inzet en tijd van de sporter. Het is daarom belangrijk een goede balans te vinden tussen regulier onderwijs- en sportscholing. Zowel bij Topsport Talentscholen als bij Topsportvriendelijke scholen wordt ook vanuit de onderwijsinstelling nadrukkelijk aandacht besteed aan het vinden van de juiste balans.

Wij kennen 2 soorten scholen: 

Topsport Talentschool

De mogelijke faciliteiten van een Topsport Talentschool houdt in:

 • Een flexibel lesrooster dat ruimte geeft aan trainingen en wedstrijden
 • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken
 • Uitstel of vermindering van huiswerk
 • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m trainingen en wedstrijden, weg te werken
 • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken
 • Begeleiding door een Topsport Talentschool -begeleider
 • Gespreid examen over twee schooljaren.

Topsportvriendelijke scholen

Het ONNH kan scholen een topsportvriendelijk predicaat geven. De school tekent daarmee een verbintenis om medewerking te verlenen aan de sporter en mee te denken aan mogelijkheden om de sporter de combinatie van zijn/haar sport  met de opleiding naar succes te laten verlopen.

Deze reguliere scholen in het voortgezet onderwijs zullen dan niet afwijken van de wetten die zijn gericht op het onderwijs. Op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, artikel 11d, heeft de school de ruimte om jongeren vrijstelling (ontheffing) te verlenen om zijn/haar sport te kunnen beoefenen. Let wel, tegenover deze vrijstelling staan wel vervangende onderwijsactiviteiten.

Om van het Olympisch Netwerk Noord-Holland het predicaat Topsportvriendelijke school te mogen ontvangen, moet de school beschikken over een specifiek beleid gericht op topsport en onderwijs.

De criteria zijn:

 • De school stelt een topsportcoördinator aan die het vaste aanspreekpunt is voor talenten, ouders en  Topsport Zaanstad
 • Er wordt  een huiswerkruimte voor talenten ingericht
 • Er is huiswerkbegeleiding voor talenten die dit nodig hebben
 • De school gaat creatief en flexibel om met lesroosters, mits dit door de belasting van topsport noodzakelijk is en het binnen de wet toegestaan is.

Topsportvriendelijke scholen in Zaanstad

Zaanlands Lyceum (HAVO/VWO) 

Geïnteresseerde scholen die hier ook voor in aanmerking willen komen kunnen contact opnemen met het sportbedrijf.