Voorzieningen Zaanstad

Zaanstad kent vele door NOC*NSF erkende talenten en topsporters! Als jij hier één van bent kan je gebruik maken van ons gehele voorzieningennetwerk in de provincie. Hieronder staan enkel de voorzieningen die in Zaanstad worden aangeboden of die niet plaatsgebonden zijn.

Welke voorzieningen biedt ons netwerk?
Naast talent zijn goede randvoorwaarden van essentieel belang voor het leveren van een topsportprestatie. Het Olympisch Netwerk Noord-Holland, in samenwerking met NOC*NSF, doet er dan ook alles aan optimale randvoorwaarden te creëren waarbinnen de Noord-Hollandse talenten en topsporters kunnen excelleren in hun tak van sport. Om hiervoor te zorgen is een kwalitatief hoogwaardig netwerk opgebouwd rondom topsport en talentontwikkeling en alles wat hier mee te maken heeft. Ondersteuning wordt geboden op de volgende gebieden:


Heeft u vragen? Mail of bel naar info@onnh.nl.