Olympisch Netwerk Noord-Holland

Het Olympisch Netwerk Noord-Holland is opgericht in 2005 als alliantie tussen het NOC*NSF en sportservice Noord-Holland. Wij zijn daarmee één van de Olympische Netwerken die in Nederland zijn opgericht. In totaal beschikt Nederland over 10 provinciale en 3 stedelijke Olympische Netwerken.

“Wat is ons toekomstbeeld?”
Iedereen die binnen het werkgebied actief is in de topsport of talentontwikkeling heeft een relatie met het Olympisch Netwerk Noord-Holland.

“Welke rol spelen wij?”
Het Olympisch Netwerk Noord-Holland is, teneinde het topsportklimaat te optimaliseren, de natuurlijke verbinder tussen landelijk, provinciaal en (boven)lokaal topsport- en talentontwikkelingsbeleid.

“ Waar staan wij voor?”
Het Olympisch Netwerk is de deskundige wegwijzer voor een ieder die in het werkgebied actief is binnen topsport en talentontwikkeling. 
 

 Kijk voor meer informatie op Olympisch Netwerk Noord Holland .